Arbejdspladsens miljømål

Alle arbejdspladser har hvert år mindst et miljømål.


På arbejdspladsen tilrettelægger i selv jeres miljømål. Jeres miljømål kan være at deltage i en fælles miljøindsats, eller det kan være et miljømål i selv beslutter. Din leder og miljørepræsentant holder tov i processen.

De bedste resultater nås, når jeres personalegruppe er med i processen, og drøfter, hvilket emne der passer bedst til jer, og hvordan arbejdet bedst gribes an. 

Find inspiration til jeres miljømål for hvert emne i miljøblomsten her: