Miljørepræsentant

Hver arbejdsplads har en miljørepræsentant, der sammen med lederen holder tov i miljøarbejdet


Som udgangspunkt er lederen miljørepræsentant. Denne har dog oftest uddelegeret arbejdet til en medarbejder, som dermed deltager på miljøseminarer, står for processen med at formulere miljømål og varetager de øvrige opgaver i forbindelse med miljøarbejdet.

Nogle arbejdspladser – typisk de lidt større – har valgt at organisere sig med en miljøgruppe, hvor også det tekniske personale typisk er repræsenteret. Spørg på din arbejdsplads, hvem der er miljørepræsentant eller med i miljøgruppen.