Tolkebestilling

Vejledning til medarbejdere ved bestilling af tolk. Det er medarbejderens ansvar at sikre sig, at borgeren forstår information, der er vigtigt for borgerens sag. I tvivlstilfælde skal der altid benyttes tolk.


Hvilke tolke må jeg bruge?

Albertslund Kommunes ansatte bruger primært de tolke, der er optaget på kommunens tolkeliste. Når der skal bestilles tolk, ringes eller mailes til tolken med det pågældende sprog fra tolkelisten.

E-mail kan bruges til bestilling på de tolke, hvor adressen er oplyst. Aftalen er dog ikke indgået, før tolken har besvaret forespørgslen.

Tolkene er tilgængelige for bestilling indenfor almindelig arbejdstid via mobiltelefon.

Hent kommunens tolkeliste

Hvad hvis tolken ikke har tid eller jeg ikke kan finde det sprog jeg skal bruge?

Hvis tolkebehovet ikke kan dækkes indenfor listen, kan tolkebureauet, som kommunen har aftale med, benyttes. Kommunen har aftale med Tolkeservice Danmark. Da en tolketime hos et bureau kan være over dobbelt så dyr som hos kommunens egne tolke, skal man ved brug af tolkebureau henvende sig til den tolkeansvarlige:

Mette N. Duekilde 43 68 74 21 (Hele kommunen, bortset fra nedenstående)
Susanne Stock Larsen 43 68 33 03 (Skoler og daginstitutioner)
Hannah Glismann 43 68 66 71 (Sundhedsplejen)

Kan jeg få tolket en akut besked?

Ved akut behov for tolkning kan der bruges telefontolkning, f.eks. til at give en vigtig besked eller sikre sig at en kommende aftale er forstået. På tolkelisten står anført hvilke tolke, der påtager sig telefontolkning. Telefontolkning fungerer på den måde, at tolken taler skiftevis med borgeren og medarbejderen i telefonen. Telefontolkning aflønnes som anden tolkning pr. påbegyndt time.

Kan jeg aflyse en tolkeaftale?

Aflysning skal ske så hurtigt som muligt og senest 24 timer før aftalen.
Aflyses der inden 24 timer før tolkningen skal finde sted, betales der ikke for tolkningen. Ved senere aflysning skal tolken aflønnes for den aftalte tid. Er tolken ikke mødt op, ydes ikke kørepenge, men der kan betales transporttid efter Kraks tidsangivelser.
Møder tolken op til en aftale, der må aflyses, kan tolken om muligt anvendes til tilsvarende arbejde i den aftalte tid.

Hvordan afregner jeg med tolken?

Afregning med tolken sker ved at udfylde en tolkeseddel. som kan fås i din afdeling eller ved henvendelse til din tolkeansvarlige. Tolkene er timelønnede og lønnes pr. påbegyndt time.

Ved tolkning efter kl. 22 og før kl. 7, samt søndag og helligdage aflønnes tolkene dobbelt. Der gives ikke dobbelt timeløn for skriftligt arbejde aften og weekend, med mindre det er pålagt tolken at udføre arbejdet på dette tidspunkt.

Medarbejderen skal sørge for at tolkesedlen er påført dato og læseligt navn på den medarbejder, der har brugt tolken.

Tolken får kopi af tolkesedlen og originalen sendes til den tolkeansvarlige, hvor den bliver tastet i lønsystemet.

Retningslinier om tolkning kan også downloades i pdf-format