Fælles mål

Er der en fælles forståelse af, hvad en APV er? Hvad er formålet med at udarbejde en APV? Hvad vil de ansatte bruge den til? Hvad forventer man at opnå og hvorfor?