Inddragelse

Hvem skal deltage hvornår i processen, og hvordan forventes de inddraget? Hvordan er rollefordelingen mellem MED/sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgrupperne? Er der de rette kvalifikationer/kompetencer til stede? Hvad er ledelsens rolle? Er der behov for ekstern bistand?