Metodevalg

Hvordan skal forløbet tilrettelægges? Og hvilke metoder og redskaber skal bruges til de forskellige faser i processen?