Elementer i handlingsplanen

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


En handlingsplan er et værktøj, der både indeholder en aktivitets- og tidsplan. Det skal fremgå af planen, i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer bliver prioriteret og løst. Handlingsplanen bør indeholde følgende elementer:

  • En kort beskrivelserne af problemerne
  • En kort beskrivelse af de valgte løsninger
  • Oplysninger om, hvornår løsningerne vil være gennemført
  • Navn på den/de, der er ansvarlig/e for, at løsningen gennemføres