Evaluering

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Fundamentet for evalueringen lægges, når man drøfter, hvordan APV'en skal gennemføres. I starten drøftes forventninger, formål, mål, proces mv. og disse kan være udgangspunktet for en evaluering.

Evalueringen kan foregå både i sikkerhedsgrupperne, hvor den praktiske gennemførelse af APV'en har fundet sted, og i sikkerhedsudvalget, der har defineret rammerne, tilrettelagt og koordineret gennemførelsen af APV.

En evaluering kan fx handle om:

  • processen
  • mål
  • resultater
  • effekter