Inddragelse af sygefravær

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Det tredje element i APV-processen handler om at inddrage sygefravær. Virksomheden skal med udgangspunkt i sygefraværet som sådan vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Inddragelsen af sygefravær indebærer ikke, at virksomheden pålægges en forpligtelse til at udarbejde en sygefraværsstatistik.

Det er ikke sygefraværet, men arbejdsmiljøets virkning på sygefraværet, der skal tages stilling til. Der tages udgangspunkt i det samlede sygefravær, men når der sættes ind over for arbejdsmiljøet, er det det arbejdsmiljørelaterede sygefravær, der kan blive nedbragt. Derimod skal APV'en ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.