Indhold

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Indholdet i en APV afhænger dels af de arbejdsmiljøproblemer, som de ansatte oplever, og dels af lovkravene til arbejdspladsen.

Som udgangspunkt skal arbejdspladsen finde Arbejdsmiljøvejviseren for den pågældende branche, hvoraf det fremgår hvilke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsen som minimum skal forholde sig til i APV'en.

Uanset valg af metode skal APV'en indeholde disse fem elementer:

APV'en skal være skriftlig, men der er ikke fastsat krav om, hvor meget der skal skrives. Udarbejdelse af APV kan ske i elektronisk form.APV'en skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet.Virksomheden skal tage stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i APV'en. Arbejdstilsynet har udarbejdet 48 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der informerer om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

Arbejdsmiljøvejviserne informerer også om de vigtigste arbejdsprocesser og regler samt giver forslag til, hvordan man kan løse de typiske arbejdsproblemer.Væsentlige problemer på den enkelte arbejdsplads skal dog indarbejdes i APV'en, uanset om de fremgår af den relevante arbejdsmiljøvejviser eller ej.Det er ikke alle brancher, der er beskrevet, så nogle brancher må anvende de vejvisere, der ligger tættest på.Arbejdsmiljøvejviserne kan bestilles hos Arbejdstilsynet eller blive hentet via internettet på Indholdet i en APV afhænger dels af de arbejdsmiljøproblemer, som de ansatte oplever, og dels af lovkravene til arbejdspladsen. Som udgangspunkt skal arbejdspladsen finde Arbejdsmiljøvejviseren for den pågældende branche, hvoraf det fremgår hvilke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsen som minimum skal forholde sig til i APV'en.

Uanset valg af metode skal APV'en indeholde disse fem elementer:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af arbejdspladsens sygefravær
  • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Retningslinier for opfølgning på handlingsplanen.

APV'en er først gennemført, når man har været alle faser igennem og evalueret.