Kortlægning

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Første skridt i APV-processen er at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Det er her, arbejdsmiljøvejviseren kommer ind i billedet. Den kan være en god hjælp for virksomheden, når den skal identificere sine egne arbejdsmiljøproblemer.

Hvis der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal det fremgå af APV'en. Det skal fremgå skriftligt, at

  • Virksomheden har kortlagt arbejdsmiljøforholdene
  • Sikkerhedsorganisationen har været inddraget
  • Der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer