Metoder til kortlægning

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Der findes mange kortlægningsmetoder og redskaber. Hver metode har sine fordele og ulemper, og forskellige metoder giver forskellige perspektiver på udfordringerne i arbejdsmiljøet. Nogle metoder retter sig mod faktuelle vurderinger, og med andre metoder kortlægger man i højere grad de ansattes egne oplevelser.

Skematisk oversigt over nogle eksempler på data, information, redskaber og metoder, som kan bruges til kortlægningen:

 • Checklister inden for forskellige brancher
 • Checklister for gennemgang af arbejdsmiljøet
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Observationer
 • Dialogbaserede metoder
 • Rundgang ved sikkerhedsgrupper
 • Mødereferater fra sikkerhedsudvalget
 • Tekniske målinger
 • Statistik over arbejdsulykker