Revision af APV

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


APV'en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og –processer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Derudover skal virksomheden revidere den samlede APV hvert tredje år. Det gælder også, hvis der er foretaget justeringer i APV'en i den mellemliggende periode.