Skriftlig APV

Der er frit metodevalg, men der bliver lagt vægt på, at metoderne kan opfange de problemer, der bliver oplevet i virksomheden, og at metoderne udvikler forståelse for arbejdsmiljøet i virksomheden


APV'en skal være skriftlig, men der er ikke fastsat krav om, hvor meget der skal skrives. Udarbejdelse af APV kan ske i elektronisk form.

APV'en skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøvejvisere
Virksomheden skal tage stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i APV'en. Arbejdstilsynet har udarbejdet 48 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der informerer om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher. Arbejdsmiljøvejviserne informerer også om de vigtigste arbejdsprocesser og regler samt giver forslag til, hvordan man kan løse de typiske arbejdsproblemer.

Væsentlige problemer på den enkelte arbejdsplads skal dog indarbejdes i APV'en, uanset om de fremgår af den relevante arbejdsmiljøvejviser eller ej.

Det er ikke alle brancher, der er beskrevet, så nogle brancher må anvende de vejvisere, der ligger tættest på.

Arbejdsmiljøvejviserne kan bestilles hos Arbejdstilsynet eller blive hentet via internettet på www.at.dk