Referencer

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


  • At-vejledning D.1.1 – Arbejdspladsvurdering, januar 2005
  • Fakta om arbejdsmiljø 2005
  • Arbejdsmiljøvejviser 27 – Kontor og Administration