Fonden for forebyggelse og fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse tilbyder en sporskifteordning der giver økonomisk støtte til at forebygge nedslidning og til at fastholde nedslidningstruede medarbejdere


Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet.

Sporskifteordningengiver økonomisk støtte til at forebygge nedslidning og fastholde nedslidningstruede medarbejdere, så de kan forblive i Kommunen. 

Individuelle sporskiftepakker 

Da medarbejdere har forskellige behov, sammensættes sporskiftepakken så  den passer til den individuelle medarbejder.  En sporskiftepakke består af et efteruddannelsesforløb på op til 8 uger inden for 6 måneder. Pakken kan bestå af afklaring og vejledning (herunder mulighed for real- eller individuel kompetencevurdering), erhvervsrettet efteruddannelse og praktikophold.

 

Sådan søger du

Medarbejderrepræsentanten (fx tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant) og de nedslidningstruede medarbejdere vurderer i fællesskab det konkrete behov for et sporskifte.

 

Derefter udfyldes ansøgningsskemaet på fondens hjemmeside. (Her ligger også en drejebog for sporskifte).  I første omgang skal virksomhedens og medarbejderens oplysninger indtastes og  det skal bekræftes, at det er relevant for medarbejderenat gennemføre et sporskifte.

Fonden sender en e-mailkvittering på, at ansøgningen er modtaget. Efter højst to uger sender fonden en forhåndsreservation, som bevis på, at støtten er reserveret til medarbejderen.

Højst 30 dage efter forhåndsreservationen er modtaget , skal der indsendes en plan og et budget for den individuelle sporskiftepakke. Når fonden har modtaget og godkendt dette, sender de tilsagn om støtte og medarbejderen kan gå i gang med forløbet.

Ansøgningsfrister

Fristen for at søge midler i 2014 er den 15. december 2014. I kan søge igen i 2015.

Bemærk venligst at man kan søge allerede nu, også selvom man først ønsker at gennemføresporskifteforløb i løbet af 2015.