Fastholdelsesplan

Her har du mulighed for at få et overblik over, hvilke procedurer der er, når en medarbejder bliver syg.


I henhold til sygedagpengeloven kan en sygemeldt medarbejder anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden otte uger efter første sygedag. Planen udarbejdes af lederen og medarbejderen i fællesskab. Lederen kan afslå at der udarbejdes en fastholdelsesplan, hvis det ikke vurderes relevant. Lederne bedes drøfte sagen med en personalekonsulent fra Økonomi og Stab, hvis han/hun ikke ønsker, at der udarbejdes en fastholdelsesplan.

Formålet med en fastholdelsesplan er at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage i arbejde – helt eller delvist, så han eller hun ikke mister tilknytningen til kollegaer, arbejdsopgaver og i sidste ende måske mister kontakten med arbejdsmarkedet. Samtidig giver en fastholdelsesplan medarbejder og leder mulighed for at afstemme forventninger om tilbagevenden til arbejdet.

Fastholdelsesplanen kan laves samtidig med afholdelse af en sygefraværssamtale. Tit vil det være en fordel, hvis der på forhånd er indhentet en mulighedserklæring fra lægen

Fastholdelsesplanen kan for eksempel indeholde aftaler om følgende:

  • plan om gradvis tilbagevenden til arbejdet
  • ændrede arbejdsopgaver i en periode
  • brug af nogle af de tilbud, som jobcentret har

Bopælskommunens fastholdelseskonsulenter kan hjælpe med redskaber til fastholdelse og udarbejdelse af fastholdelsesplan

Du kan læse mere om fastholdelsesplanen her.

Hvis en medarbejder forventer at være syg mere end otte uger, kan medarbejderen bede lederen om at få lagt en fastholdelsesplan. Lederen kan også selv tage initiativ til sammen med medarbejderen at tage hul på planen. En fastholdelsesplan kan udarbejdes når som helst i sygdomsforløbet.

En fastholdelsesplan er en plan, hvor parterne sammen har taget stilling til, hvordan den ansatte hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde.

Fastholdelsesplanen kan for eksempel indeholde aftaler om følgende:

  • plan om gradvis tilbagevenden til arbejdet
  • ændrede arbejdsopgaver i en periode
  • brug af nogle af de tilbud, som jobcentret har.

 

Bopælskommunens fastholdelseskonsulenter kan hjælpe med redskaber til fastholdelse og udarbejdelse af fastholdelsesplan