Registrering i fraværssystemet

Her har du mulighed for at få et overblik over, hvilke procedurer der er, når en medarbejder bliver syg.


Registreringen i fraværssystemet et meget vigtig. Det er den enkelte leders ansvar. Registreringen betyder noget bl.a. i forhold til:

  • Et generelt overblik over omfanget af sygefraværet
  • Muligheden for at få dagpenge fra den kommune, medarbejderen bor i
  • Som grundlag for en sygefraværssamtale
  • Som grundlag for en eventuel afskedigelse på grund af den måde, sygdommen virker på driften på
  • Som grundlag for statistik
  • Som et barometer for trivslen og som grundlag for at lave en målrettet indsats