Sygefraværssamtaler

En sygefraværssamtale er en samtale mellem lederen og medarbejderen om sygefraværet.


Vær opmærksom på, at i henhold til sygedagpengeloven skal man afholde en sygefraværssamtale senest fire uger efter medarbejderens første sygedag. Såfremt det grundet sygdommen eller andre praktiske omstændigheder ikke er muligt for medarbejderen at møde op personligt, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk.

Hvis medarbejderen er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter den første sygedag, har du ikke pligt til at afholde en sygefraværssamtale.

Også i henhold til Aftalen om Trivsel mv. har medarbejderen ret til en sygefraværssamtale efter 4 ugers sygdom. Hvis du allerede har afholdt samtalen efter sygedagpengeloven, erstatter den dog samtalen efter trivselsaftalen.

Derudover er det fastlagt i Albertslund Kommune, at lederen skal tage en samtale med medarbejderen, når:

 • Medarbejderen har været syg i 3 perioder eller flere inden for de sidste 6 måneder
 • Medarbejderen har været syg i 15 dage eller flere inden for de sidste 12 måneder

BEMÆRK at lederen ikke må spørge medarbejderen om, hvad medarbejderen fejler, og lederen skal fortælle medarbejderen om, at medarbejderen ikke har pligt til at oplyse, hvad medarbejderen fejler.

Når medarbejderen stadigvæk er syg er sygefraværssamtalen et tilbud til medarbejderen, og medarbejderen har ikke mødepligt til samtalen; medarbejderen inviteres. Når medarbejderen er tilbage på arbejdet igen og samtalen er i arbejdstiden, har medarbejderen selvfølgelig pligt til at deltage; medarbejderen indkaldes.

Skriv til medarbejderen, når der skal inviteres og indkaldes til en sygefraværssamtale. Sørg for at bruge en afleveringsattest, når brevet ikke kan afleveres til medarbejderen på arbejdspladsen, så der er vished for, at medarbejderen har fået brevet.

Det skal stå i brevet til medarbejderen, at der er mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Du kan finde en skabelon til brevet her.

Tag altid referat af samtalen, så der er dokumentation for, at samtalen er holdt, og hvad der er talt om. Sørg for at leder og medarbejder skriver under på referatet, og giv medarbejderen en kopi af referatet med underskrifterne. På den måde har både leder og medarbejder dokumentation for, hvad der er talt om, og eventuelt aftalt.

Der er i hvert fald to slags samtaler om sygefravær, og så er der nuancerne midt imellem. Den ene tager udgangspunkt i, at medarbejderen har meget fravær fordelt på mange dage og korte perioder. Den anden tager udgangspunkt i, at medarbejderen har været syg i en længere periode.

Samtalen med en medarbejder, der har været syg i en længere periode, er en dialog om,

 • Hvordan medarbejderen har det?
 • Hvad arbejdspladsen kan gøre for at gøre det lettere for medarbejderen at komme tilbage
 • Hvad arbejdspladsen kan gøre for at forebygge at medarbejderen bliver syg igen
 • Hvad medarbejderen kan gøre for at blive klar til at begynde arbejdet igen
 • Hvad medarbejderen kan gøre for at forebygge, at medarbejderen bliver syg igen
 • Hvornår medarbejderen forventer at vende tilbage til arbejdetEvt. hvornår der skal holdes en ny samtale

Efter en længere sygeperiode kan det være nødvendigt at indstille til afsked, af hensyn til driften. Det vil også skulle fortælles til medarbejderen på en samtale.

Samtalen med en medarbejder, der har meget fravær fordelt på mange dage og korte perioder er en dialog om:

 • Hvordan medarbejderen har det?
 • Om der er noget arbejdspladsen kan gøre for at forebygge, at medarbejderen bliver syg igen
 • Om der er noget medarbejderen kan gøre for at forebygge at medarbejderen bliver syg igen
 • At det er nødvendigt, at fraværet falder af hensyn til driften
 • Hvornår der skal følges op og holdes en ny samtale

Efter gentagne samtaler uden at der er sket en mærkbar ændring i fraværsmønsteret kan det kan være nødvendigt at indstille til afsked, af hensyn til driften. Det vil også skulle fortælles til medarbejderen på en samtale.