Sygemelding til arbejdspladsen

Her har du mulighed for at få et overblik over, hvilke procedurer der er, når en medarbejder bliver syg.


Når en medarbejder bliver syg, skal vedkommende give besked til arbejdspladsen senest på det tidspunkt, hvor medarbejderen skulle være mødt, medmindre andet er aftalt på den enkelte arbejdsplads. Hvem der skal gives besked til, kommer også an på, hvad der er aftalt på arbejdspladsen. Du skal som leder sikre dig, at retningslinjerne omkring sygemelding udleveres til alle medarbejdere.

Samtidig med sygemeldingen skal medarbejderen også oplyse, hvor længe sygefraværet skønnes at ville vare. Når medarbejderen melder sig rask skal det så vidt muligt ske dagen før, medarbejderen vender tilbage.

Fra 1. januar 2013 gælder der nye retningslinjer for håndtering af sygefravær i Albertslund Kommune. Det betyder blandt andet, at der vil være en hurtigere kontakt mellem leder og medarbejder under sygemeldingen, således at man taler sammen senest på 2. dagen, på 6. dagen og på 14. dagen af sygemeldingen.  

Du kan læse mere om baggrunden for retningslinjerne og hvad man som leder må spørge om, her. Der er lavet hjælpeskemer til lederne, hvor værdigrundlaget også fremgår. Skemaerne ligget under løn og personale, blanketter og skemaer.