Sygefraværsstrategi og retningslinjer

Her kan du læse om, hvordan Albertslund Kommunes retningslinjer og strategi for at understøtte et lavt sygefravær.


I Albertslund Kommune gør vi en indsats for at sikre omsorgen med de sygemeldte, samtidig med at vi har fokus på at nedbringe sygefraværet.

Kommunens retningslinjer for sygefraværshåndtering er overordnet således:

  1. Der er krav om personlig kontakt til leder ved sygemelding, medmindre dette ikke er praktisk muligt eller hensigtsmæssigt
  2. Lederne kontakter den sygemeldte medarbejder telefonisk under sygdom på 2. 6. og 14. dagen
  3. Der bliver afholdt sygefraværssamtaler med medarbejderen, når:
  • Medarbejderen har været syg i 3 perioder eller flere inden for de sidste 6 måneder
  • Medarbejderen har været syg i 15 dage eller flere inden for de sidste 12 måneder
  1. Sygefravær er et tema, som bliver taget op på personalemøder mindst hvert halve år.

Disse retningslinjer gælder på alle enheder og er med til at der tages hånd om sygefraværet og den enkelte medarbejder allerede fra 1. sygedag.

Løbende fokus på sygefravær

Sygefraværet i Albertslund Kommune er højere end det gennemsnitlige sygefravær for kommunerne. I 2016 var der et fald i det gennemsnitlige sygefravær i Albertslund Kommune – men faldet fordeler sig forskelligt både på tværs af afdelinger og enheder. Så der er mulighed for yderlig fald i det gennemsnitlige sygefravær. Derfor har kommunen hele tiden fokus på sygefraværet.

… og hvad betyder dette fokus på sygefravær

Forebyggelse og håndtering af sygefravær er en vigtig ledelsesopgave. Sygefravær skal både forebygges og håndteres. Alle sygefraværssamtaler skal afholdes. Og der skal følges op på sygefraværssamtalerne. Og der skal arbejdes forebyggende gennem fokus på arbejdsmiljø og trivsel.

Ved langtidssygefravær skal lederen sikre, at den sygemeldte medarbejder kommer tilbage på arbejdspladsen på den mest omsorgsfulde måde.

For at sikre et godt arbejde med forebyggelse og håndtering af sygefravær skal lederen samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter om at sikre et lavt sygefravær. Både medarbejdere og ledere har en interesse i at fastholde et lavt sygefravær.

Du kan finde en folder med retningslinjer for håndtering af sygefravær her:

Sygefravær -en fælles udfordring

  Du kan læse om tidligere indsatser og strategier for nedbringelse af sygefraværet nedenfor:

Plan for styrket sygefraværsindsats 2015-17

Sygefraværsstrategi 2012-2014


Dialogrunde 2012-2014


Sygefraværsredegørelse 2011

Sygefraværsstrategi 2010-2011

Dialogrunde 2010-2011