Langtidsfriske

Man kan også sætte fokus på sygefraværet ved at se på de medarbejdere, der år efter år har lavt eller intet sygefravær – de såkaldt langtidsfriske. Men hvorfor er det vigtigt, at se på de langtidsfriske? Fordi vi kan lære noget af de langtidsfriske – og fordi langtidsfriskhed smitter.


En langtidsfrisk medarbejder er defineret ved en medarbejder, der har under fem sygefraværsdage om året minimum to år i træk.

Region Sjælland har i 2014 lavet en undersøgelse af langtidsfriskhed. Og nogle af de faktorer, som langtidsfriske i Region Sjælland påpeger, har betydning for deres sygefravær er:

  1. Arbejdet er meningsfuldt
  2. Har gode kolleger
  3. Har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres
  4. Kan levere god kvalitet

En af afdelingerne med mange langtidsfriske giver tre råd til, hvordan man kan fremme, at flere afdelinger får mange langtidsfriske medarbejdere:

  • Medinddragelse og medindflydelse i stort og småt. Lyt til medarbejdernes erfaringer og ideer – også når der skal tackles nedskæringer
  • Styrk rummeligheden overfor hinandens forskelligheder og det sociale og kollegiale fællesskab
  • Tag arbejdspresset alvorligt og især i afdelinger med skiftende vagter og brugere, som giver mindre fleksibilitet for den enkelte

Læs mere om undersøgelsen af langtidsfriskhed i Region Sjælland.

Langtidsfriskhed i Region Sjælland

Artikler om langtidsfriskhed

I nedenstående link kan du læse en artikel fra Magasinet Penge på DR. Artikel tager udgangspunkt i en svensk virksomhed - Stora Enso, som har arbejdet hårdt med at ændre virksomhedskulturen omkring sygefravær. Stora Enso blev kåret som Sveriges mest raske virksomhed i 2002.

"Langtidsfriske sparer svensk virksomhed for milliarder"

Nedenfor kan du læse mere om langtidsfriskhed. Dels omkring fængselsbetjente og dels en artikel af trivselsrådgiver Henrik Krogh, som i mange år har arbejdet med langtidsfriskhed på en lang række virksomheder i Danmark. 

"Fokus på raske giver lavere sygefravær"

"Lær at stortrives og blive langtidsfrisk"