Styr på fraværsopgaven

Når en arbejdsplads skal arbejde med at forebygge og håndtere sygefravær og skabe mere nærvær, kan det godt være svært at få overblik over, hvordan man som leder, ledergruppe eller MED-udvalg kan gribe det an. Her kan du finde værktøjer til at skabe overblikket.


Arbejdsmiljø København har udviklet et materiale: ’Styr på fraværsopgaven’, som indeholder afkrydsningsskemaer, som beskriver, hvilke roller og opgaver, der er i arbejdet med sygefravær. Albertslund kommune har tilpasset disse afkrydsningsskemaer, så skemaerne passer til det løbende arbejde med at forebygge og håndtere sygefravær i Albertslund kommune.

Afkrydsningsskemaerne giver jer et overblik over, hvordan og hvor langt I er i arbejdet med sygefravær. De udfyldte skemaer kan bruges til at vælge, hvilke indsatser I skal prioritere i arbejdet med sygefravær.

Der er tre afkrydsningsskemaer, som indeholder forskellige spørgsmål om arbejdet med sygefravær:

Til nærmeste leder

 

Til ledergruppen

 

MED-udvalget/Trio-gruppen (leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant)

 

 Arbejdsmiljø København er et internt konsulentfirma i Københavns Kommune, som har stor viden om og erfaring med at nedbringe sygefraværet i Københavns kommune.