2 værktøjer til at tale om sygefraværskultur

Her er to mulige hjælpeværktøjer til at få gang i dialogen omkring sygefraværskulturen i personalegruppen. Værktøjerne er en hjælp til at drøfte viden om og holdninger til sygefravær og nærvær. Og hvilken betydning det har for sygefraværet. F. eks. om det er ok at sygemelde sig, hvis man føler, at man er ved at få influenza, men endnu ikke har feber.


Tilgangen til dialogen i de to værktøjer er lidt forskellig. Så det anbefales at orientere sig i begge værktøjer inden brug.

Værktøj 1: Sygefravær/nærvær, - kultur, viden og holdninger

Værktøjet kan bruges til at tale om jeres sygefraværs-/nærværskultur i personalegruppen evt. på personalemøde. Værktøjet tager udgangspunkt i dilemmaer omkring, hvornår det er ok at sygemelde sig.

  • Har vi den samme holdning til, hvornår det er ok at sygemelde sig?
  • Og har vores trivsel på arbejdet betydning for, hvornår vi sygemelder os?
  • Og kan vi skabe en fælles holdning til sygefravær? 

Værktøj 2: Samtalekort – viden om og holdninger til sygefravær

Værktøjet er en hurtig måde at få gang i dialogen om, hvornår man er syg. Medarbejderne taler to og to ud fra samtalekort med spørgsmål, som handler om sygefraværet. Eksempelvis:

  • Hvad er det vigtigste, vi har gjort på vores arbejdsplads for at nedbringe sygefraværet?
  • Er det ok, at man tager både barnet 1. og 2. sygedag?

Dialogen skal inspirere til at skabe fælles holdning til sygefravær i personalegruppen.