Tilbage til arbejdet efter sygefravær

Det er vigtigt, at der er lagt en plan, når en medarbejder, som har været sygemeldt i en længere periode skal tilbage på arbejdet.


Her kan du finde gode råd og værktøjer til, at hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen. 

Planen for tilbagevenden til arbejde består af en tidsplan og hjælp til tilpasning af arbejdsopgaver under optrapning efter stresssygemelding

Værktøj til plan for tilbagevenden til arbejdet

 

Fastholdelse og fastholdelseskonsulenter:

- få hjælp til at fastholde medarbejdere ved sygdom, ulykker eller funktionsnedsættelse

Fasttrack

Ved risikosager hvor sygemelding kan forventes at vare over 8 uger, er der mulighed for at arbejdsgiver eller den sygemeldte kan anmode om fasttrack indenfor 5 uger fra første sygedag ved at kontakte fastholdelseskonsulenterne i Albertslund kommune. Fasttrack er ensbetydende med, at fastholdelseskonsulenten indkalder til samtale senest 2 uger fra anmodningen hvis medarbejderen er indforstået.

For sygemeldte medarbejdere som er bosiddende i Albertslund kommune:

Kontakt jobcentrets fastholdelseskonsulenter:

Connie Boysen mobil: 29123725 og Birgitte Ziirsen mobil:29123727.

 

Gode råd: Tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding

Du skal som leder lave en plan for tilbagevenden, når en medarbejder kommer tilbage på arbejdspladsen efter en længerevarende sygemelding. Her følger fire gode råd til, hvordan man kan sikre god tilbagevenden til arbejdet efter langtidssygemelding.

Fire gode råd: Tilbage på job efter langtidssygemelding

Gode råd: Tilbage til arbejdet efter stresssygemelding

Når en medarbejder eller en kollega kommer tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding, er det nødvendigt at tage særligt hensyn og skabe fleksible rammer. Det tager tid at komme op i fulde omdrejninger igen, og medarbejderen har brug for ekstra line og hensyn i starten. Her følger fem gode råd fra Psykiatrifonden  til, hvordan kollegaer og medarbejdere kan hjælpes tilbage på arbejdspladsen efter en stresssygemelding.

Fem gode råd: Tilbage på job efter stresssygemelding

  

Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning har lavet en pjece om tilbage til arbejdet efter en stresssygemelding. Pjecen giver information og gode råd om, hvordan man bedst muligt kan få en god genopstart på sit arbejde, så man ikke risikerer en ny sygemelding:

Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress