Definition på seksuel chikane

Seksuel chikane er en særlig form for mobning.


Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer i enkeltstående tilfælde eller som et mere systematisk handlingsmønster, dvs. gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.