Arbejdsbyrde

Mobning eller negative handlinger vil flere steder blive anvendt som en fælles betegnelse for både mobning, chikane og negative handlinger


  • At få opgaver med urimelige eller umulige mål eller tidsfrister
  • At blive presset til ikke at gøre krav på noget, som du har ret til (f.eks. at melde dig syg, afholde din ferie, få rejsegodtgørelse)
  • At blive pålagt en for uoverkommelig arbejdsbyrde
  • Overdreven overvågning af dit arbejde