Fratagelse af arbejdsopgaver

Mobning eller negative handlinger vil flere steder blive anvendt som en fælles betegnelse for både mobning, chikane og negative handlinger


  • At nogen tilbageholder information, som påvirker din arbejdsindsats
  • At blive pålagt at udføre arbejde, som ligger under dit kompetenceniveau
  • At få frataget eller erstattet hovedansvarsområder med mere trivielle eller ubehagelige opgaver