Gruppen

Der synes at være en sammenhæng mellem ledelse og mobning. Undersøgelser peger på, at mobning oftere opstår på arbejdspladser, hvor ledelsen er inkompetent, fraværende, konfliktsky eller ikke ved, hvordan konflikter skal håndteres. Citeret fra rapporten ”Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen” NFA, 2009.


  • Sæt mobning på dagsordenen
  • Sig klart fra over for mobning
  • Tag problemet op med ledelsen
  • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel