IGLO

Der synes at være en sammenhæng mellem ledelse og mobning. Undersøgelser peger på, at mobning oftere opstår på arbejdspladser, hvor ledelsen er inkompetent, fraværende, konfliktsky eller ikke ved, hvordan konflikter skal håndteres. Citeret fra rapporten ”Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen” NFA, 2009.


Det er arbejdsgiveren der har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen.

Men alle – Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) - skal være med i arbejdet mod mobning.

IGLO står for:

Individet er den enkelte medarbejder

Gruppen kan være teamet eller afdelingen

Ledelsen kan være mellemledere

Organisationen kan være MED-udvalg og øverste ledelse

Når der skal ske en forandring i en organisation, er det afgørende, at alle niveauer deltager.