Ledelsen

Der synes at være en sammenhæng mellem ledelse og mobning. Undersøgelser peger på, at mobning oftere opstår på arbejdspladser, hvor ledelsen er inkompetent, fraværende, konfliktsky eller ikke ved, hvordan konflikter skal håndteres. Citeret fra rapporten ”Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen” NFA, 2009.


  • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
  • Sig tydeligt fra over for mobning, både generelt og konkret
  • Tag henvendelser om mobning alvorligt
  • Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag
  • Hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt