Hvad gør vi, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen?

Hvad gør vi, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen?


KommuneMED har på mødet den 4. februar 2011 besluttet nedenstående retningslinje for forebyggelse og afhjælpning af krænkende adfærd.

 • Albertslund Kommunes personalepolitiske målsætninger fastslår, at krænkende adfærd mod medarbejderne er uacceptabelt og skal forebygges og afhjælpes
 • Der er derfor besluttet nedenstående retningslinjer for forebyggelse og afhjælpning af krænkende adfærd.
 • Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
 • Udvis diskretion både over for ofrene og de formodede mobbere. Drag ikke forhastede slutninger.
 • Gør det klart, at mobning og seksuel chikane er en uacceptabel adfærd, som må ophøre med det samme.
 • Kontakt evt. Økonomi og Stab med henblik på hjælp til mediation/konfliktopløsning mellem parterne.
 • Inddrag alle parter - herunder eventuelle vidner. Det er vigtigt at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede må føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er kun naturligt, at der er forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt. Vær forberedt på, at mobning kan virke stærkt nedbrydende, og at mobbeofre kan have en forstyrret og unormal adfærd.
 • Få parterne - herunder eventuelle vidner - til at beskrive det faktiske hændelsesforløb i stedet for at fremføre beskyldninger og hårde vurderinger af den anden parts personlige egenskaber og opførsel. Med andre ord, hav fokus på adfærden, bliv på egen banehalvdel og "gå efter bolden ikke manden".
 • Søg enkle og praktiske løsninger. Gode løsninger er bedre end absolutte sandheder om konflikten og dens årsag.
 • Søg løsninger - det afgørende er ikke at få hævn eller udnævne syndebukke. Mobbesager bør derfor i udgangspunktet mødes med en ikke-straffende holdning, så der ikke skabes nye ofre.
 • Det er dog nødvendigt at møde mobberne med klare sanktioner, hvis problemerne fortsætter, eller hvis mobningens karakter er meget grov. Sanktionerne kan afhængigt af situationen, være:
 • en alvorlig samtale hos lederen,
 • en tjenstlig samtale eller i værste fald, ved gentagne overtrædelser af ledelsens henstillinger om ændret adfærd,
 • at den pågældende bliver afskediget.
 • Sørg for rehabilitering af mobbeofre. Det er vigtigt, at mobbeofrene har nogen, der kan lytte og tage oplevelserne alvorligt. Albertslund Kommune har en aftale med Falck HealthCare, som tilbyder individuel psykologisk støtte til medarbejdere.
 • Imødegå rygter om mobbeofrene, f.eks. gennem information til deres kolleger.
 • Hvis mobbeofrene har været sygemeldte, skal behovet for en langsom og skånsom tilbagekomst til arbejdspladsen drøftes med medarbejderen.
 • Tag også hånd om mobbeofre, selv om der ikke er nogen mobbere. Nogle mennesker kan føle sig systematisk udsat for andres krænkende handlinger over lang tid, uden at der nødvendigvis er nogen, som med viden og vilje er ude på at plage vedkommende.
 • Tag hånd om medarbejdere, som uretmæssigt anklages for at mobbe. Også de kan have brug for en særlig indsats for at genetablere forholdet til kollegerne. Der kan f.eks. være behov for offensivt at imødegå rygter om mobning.
 • Det er et fælles problem på arbejdspladsen, at der forekommer mobning, men undlad at bringe den konkrete sag i fokus.