Konkrete initiativer

Der er en række initiativer, som kan medvirke til at forebygge mobning og seksuel chikane:


  • Fælles og velkendte normer og værdier for hvordan vi omgås hinanden på arbejdspladsen
  • Klarhed om ansvarsområder og forventninger i forhold til de ansatte
  • Viden om hvordan man håndterer mobning og seksuel chikane. Det kan ske ved at øge kompetencen i forhold til arbejdsmiljøarbejde, konflikthåndtering og kommunikation
  • Drøft hvordan man forholder sig, hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen
  • Klare retningslinjer for, hvor man kan få hjælp i tilfælde af mobning og seksuel chikane. Det er et godt princip, at konflikter bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt og gennem nærmeste overordnede
  • Drøft, hvordan konflikter undgås og hvis de alligevel opstår, hvordan der så kan mægles i konflikter. Det kan være en fordel med en uvildig mægler/mediator, hvis konflikten er nået op på et vist niveau
  • Overvej spørgsmålet, hvordan hjælper vi offeret og organisationen videre efter denne situation
  • Klare regler for sanktioner i forbindelse med mobning og seksuel chikane. Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige advarsler samt at omplacere eller afskedige folk.