Tre diamanter og seks guldkorn

Et godt job på en god arbejdsplads indeholder tre diamanter og seks guldkorn


Forandringer er den moderne verdens grundvilkår. I en globaliseret verden går det stærkt, og det ses på arbejdsmarkedet. Men tingene går skævt, og mennesker bukker under, når:

 • forandringshastigheden bliver for høj
 • forandringerne ikke har et acceptabelt og forståeligt formål
 • forandringer ikke gennemføres på en retfærdig og ordentlig måde

Modellen er ifølge professor Tage Søndergaard Kristensen, Arbejdsmiljøinstituttet, der står bag tesen, ganske enkel:

 • Jobusikkerhed, omstruktureringer, nedskæringer og udlicitering fører til:
 • manglende kontrol, social støtte, mening, forudsigelighed, belønning, retfærdighed og tillid

som igen fører til stress, usikkerhed, håbløshed og kynisme, hvor engagement og motivation forsvinder.

Løsningen er lige så simpel, nemlig et godt og udviklende arbejdsmiljø – de seks guldkorn - baseret på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne – de tre diamanter.

For den enkelte har de seks guldkorn gavnlig effekt på flere niveauer:

 • Indflydelse – kompetence til at handle og ansvarlighed
 • Mening – følelse af mening og sammenhæng
 • Forudsigelighed – tryghed og sikkerhed
 • Støtte – social forankring og integration
 • Belønning – personlig værdighed og følelse af værdi
 • Krav – personlig udvikling og vækst

De seks guldkorn skal hvile på de tre diamanter, nemlig et grundlag af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.

Retfærdighed på arbejdspladsen er:

 • fordelingsmæssig retfærdighed – løn, frynsegoder, anerkendelse, forfremmelser, afskedigelser med mere
 • processuel retfærdighed – en retfærdig proces på jobbet, hvor anerkendte procedurer bliver fulgt, og tingene går rigtigt til
 • interaktuel retfærdighed, herunder interpersonel retfærdighed – den enkelte behandles ordentligt og med respekt – og
 • informativ retfærdighed – man får tilstrækkelig information om processen

Retfærdighed på arbejdspladsen

Der er seks regler for den retfærdige proces på arbejdspladser:

 • Konsistens – de samme procedurer bruges over for alle medarbejdere
 • Upersonlighed – ledernes personlige interesser influerer ikke på processen
 • Beslutningsgrundlag – beslutninger baseres på pålidelige og relevante informationer
 • Ankemulighed – mulighed for, at unfair og forkerte beslutninger kan gøres om
 • Repræsentation – alle berørte parter involveres og høres i processen
 • Etik – processen sker i overensstemmelse med fundamentale etiske principper

Når belønningen – løn, frynsegoder, karrieremuligheder og anerkendelse - for medarbejdernes indsats ikke er retfærdig i forhold til deres indsats, sætter medarbejderne ganske enkelt indsats ned. Det betyder:

 • større fravær
 • lavere motivation og kreativitet
 • mindre frivilligt overarbejde
 • mindre hjælp og støtte til kolleger
 • dårligere hjælp og service til kunder og klienter
 • mindre lyst til at blive på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet

Er arbejdslivet ikke baseret på tillid, retfærdighed, kreativitet og udviklende arbejde, kommer vi – og her menes både den enkelte medarbejder, virksomhederne og hele samfundet – ind i en negativ spiral. For dårligt arbejdsmiljø betyder:

 • højt fravær blandt medarbejderne, som også forlader arbejdsmarkedet tidligere
 • lav arbejdsevne og nedslidning af medarbejderne, som igen fører til for tidlig afsked med arbejdsmarkedet og dermed flere og dårligere fungerende efterlønsmodtagere og førtidspensionister

Den enkelte, virksomhederne og dermed samfundet taber altså indtægter, produktion og arbejdskraft, mens samfundets udgifter stiger.

Alle – både den enkelte medarbejder, virksomhederne og samfundet som helhed - vinder til gengæld på et arbejdsliv baseret på tillid, retfærdighed, kreativitet og udviklende arbejde.

Så kommer man nemlig ind i en positiv spiral, hvor det gode arbejdsmiljø fører til:

 • høj motivation, produktivitet og kvalitet
 • god funktionsevne med energi og vitalitet, hvilket betyder, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet senere, hvilket igen betyder færre førtidspensionister og velfungerende og selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere

Effekterne af det gode arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, fører til:

 • bedre trivsel og livskvalitet, bedre helbred og lavere dødelighed
 • senere arbejdsophør og bedre funktionsevne og dermed en mindre forsørgerbyrde for samfundet
 • bedre samarbejde, højere produktivitet samt bedre kvalitet og kreativitet og dermed en øget konkurrence for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed.

Tage Søndergård Kristensen, NFA