Hvad er det, der stresser?

Typisk handler det om, at der er for mange krav og for mange uafsluttede sager/situationer.


Man kan sagtens føle sig presset og have travlt i forbindelse med en stor arbejdsopgave eller en stor arbejdsmængde, men hvis dette pres kun står på i kortvarige perioder, og der er mulighed for at restituere sig efterfølgende, giver det ikke nødvendigvis stressreaktioner. Eller hvis man beskæftiger sig med noget man kan lide at lave og har fuldstændig styr på, hvad det er for en proces, man skal igennem inden, man så kan slappe lidt af igen.

 

Figur1 1
Figur 1: Opgaverne kommer med mellemrum. Der er tid til at puste ud og komme sig efter den store indsats.

Har man derimod mange store opgaver, som aldrig bliver afsluttet inden den næste store opgave kommer, kan der være god grund til bekymring. Her når man nemlig ikke at vende tilbage til normal-niveau og restituere sig oven på den ekstraordinære arbejdsindsats – man kører konstant i overdrive.

Figur2
Figur 2: Der kommer hele tiden nye opgaver. De gamle bliver ikke afsluttede og der er ingen tid til restituering.