Links

Målet er at skabe muligheden for, at du som leder og medarbejder kan skabe et godt arbejdsmiljø og understøtte arbejdsglæde og trivsel - men også give de relevante informationer og værktøjer, når arbejdsglæden er vendt til stress eller fravær på grund af dårligt arbejdsmiljø.


Pro-org – stress og trivsel

Videncenter for Arbejdsmiljø om stress

Center for Stress og Trivsel

Arbejdsmiljøweb - BAR

Et sundt arbejdsliv

Spark Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne

Forebyg Stress