Besøg af ergoterapeut på Rådhuset

Når en ansat i Albertslund Kommune ønsker besøg af ergoterapeut, er proceduren følgende.


Den ansattes afdelingsleder skriver en mail til Indkøbskontoret. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den ansattes fulde navn, e-mailadresse og direkte telefonummer
  • Forvaltning, afdeling og kontornummer
  • Hvad besøget drejer sig om

Indkøbskontoret bestiller ergoterapeuten til hvem, der ønsker besøg.

Ergoterapeuten skriver efterfølgende direkte til hver enkelt person, og de aftaler, hvornår hun kan besøge vedkommende. Hvis der er flere bestillinger af gangen sørger ergoterapeuten for at samle så mange besøg som muligt.

Efter besøgende sender ergoterapeuten en rapport til Indkøbskontoret, som beskriver, hvad der foreslås iværksat for hver enkelt ansat.

Indkøbskontoret sørger for det videre forløb.