God ledelse skaber trivsel

11 kodekspunkter og 7 gode råd.


11 kodekspunkter
- God ledelse er, når lederen:

Påtager sig sit lederskab
Er bevidst om sit ledelsesrum og den politiske kontekst, som han/hun er en del af
Har viden om og forståelse for den faglige kontekst, han/hun er en del af
Skaber en organisation, der møder borgeren i øjenhøjde
Kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
Udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
Skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen
Skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
Skaber rum for refleksion og innovation
Reflekterer over og udvikler sit lederskab
Ser sin organisation som en del af en mangfoldig verden

(kilde: lederweb.dk)

Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv:

1. Gør hverdagen tilpas forudsigelig
- så medarbejderne har en ramme for deres kreativitet
2. Hold snor i ambitionerne
- så I kan brænde for sagen uden at brænde ud
3. Vær tydelig i dine signaler
- så medarbejderne kan forholde sig til klare normer
4. Træd konstruktivt ind i konflikter
- så der frigøres energi til at udvikle organisationen
5. Dosér involveringen
- så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt
6. Vis anerkendelse løbende
- så medarbejderne ved, hvornår de har gjort det godt (nok)
7. Tag hånd om din egen trivsel
- så du undgår at smitte andre med stress

(kilde: http://www.personaleweb.dk/)

Se også hjemmesiden "Fra stress til trivsel"