Begrundelsen

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


Center for Stress og Trivsel skriver, at "Trivsel hos medarbejdere og ledere er den absolut væsentligste kilde til gode præstationer og virksomhedens konkurrenceevne.

Når medarbejdere trives og har en stærk fornemmelse af mening på arbejdspladsen, yder de maksimalt, viser undersøgelser. De arbejder hårdere, har færre sygedage, er mere lærevillige og løser problemer mere effektivt. Desuden er de mere entusiastiske i forandringsprocesser og lærer hurtigere at leve med dem. Og slutteligt forholder medarbejdere, som trives, sig langt mere positivt til kollegerne. Det mindsker opslidende konflikter, mobning og chikane, som hvert år koster danske virksomheder millioner af kroner.

Trivsel er ikke et spørgsmål om at gøre søde og rare ting for sine medarbejdere. Trivsel bør være et fundamentalt grundvilkår, som kun kan opstå, når medarbejderne og organisationen som helhed er i balance. Det handler om at sikre, at medarbejderne er tilstrækkeligt udfordrede og tilstrækkeligt støttede i at nå deres mål."

Derfor er god ledelse også en væsentlig del af det at trives. Men god ledelse kræver ikke bare en god leder, det kræver også at medarbejderne spiller sammen med lederen om ledelsen.

God ledelse skabes i fællesskab. Lederen kan ikke gøre det alene.

Trivsel skabes via en indsats på fire niveauer, nemlig:

  • Individniveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau