Gruppe – hvordan bidrager I sammen til trivsel?

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


  • I opbygger gode sociale relationer i gruppen
  • er opmærksomme på at holde en god omgangstone – også i pressede situationer
  • holder øje med, om nogle i gruppen mistrives
  • planlægger gruppearbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed, fremdrift og positive forventninger til opgaverne
  • sørger for at afklare roller og ansvar indbyrdes i gruppen
  • tilpasser løbende, hvordan I organiserer jeres arbejde, så I trives bedst muligt
  • modtager nye kolleger i jeres arbejdsgruppe på en imødekommende måde
  • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på jeres arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner