Individ – hvordan bidrager du til trivsel?

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


  • Du er opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger
  • lærer dine egne faresignaler i forhold til stress at kende og holder øje med, om de står på i længere tid ad gangen. Det kan f.eks. være søvnmangel, hjertebanken eller hovedpine
  • sørger for at koble af og være fysisk aktiv i dagligdagen
  • er en god kollega – spørger og lytter til andre
  • taler med andre om det, der stresser dig – både dine kolleger og din leder
  • taler med din nærmeste leder om, hvordan du trives
  • holder dig orienteret om politikker på din arbejdsplads om arbejdsmiljø, sygefravær, stress, mobning o.l.
  • støtter aktivt op om de initiativer, der sættes i gang på din arbejdsplads – f.eks. trivselsmålinger og efterfølgende dialog og handlingsplaner