Ledelse – hvordan bidrager lederen til trivsel?

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


  • Lederen er opmærksom på, at medarbejdere er forskellige, og gør en indsats for at lære den enkeltes ressourcer og behov at kende
  • Hjælper den enkelte medarbejder med at cope: skaber forudsætninger for, at medarbejderen kan have positive forventninger til, at han/hun kan klare sine opgaver
  • Kommunikerer klart og tydeligt, så medarbejderen har klare mål
  • Sørger for sammenhæng mellem det, der siges og det, der gøres
  • Sætter rammer for arbejdsgruppers trivsel – hjælper på vej frem for at træffe beslutninger
  • Taler om trivsel med den enkelte medarbejder og med gruppen – også uden for medarbejderudviklingssamtalen
  • Prioriterer tid og ressourcer til at arbejde med trivsel og bakker aktivt op om trivselsprocesser, som sættes i gang på arbejdspladsen
  • Lærer at cope med egen stress, så den ikke smitter af på medarbejderne