Organisationen – hvordan bidrager arbejdspladsen til trivsel?

Trivsel skaber vækst og udvikling både for medarbejderen, organisationen og samfundet.


  • Organisationen prioriterer arbejdet med trivsel højt og afsætter de nødvendige ressourcer – både tid og penge
  • Igangsætter trivselsprocesser, der omfatter grundigt forarbejde, kortlægning af trivslen, indsigt i problemerne, udvælgelse af de problemer man vil fokuserer på og endelig handling og opfølgning
  • Sikrer stærk ledelse og engagement i forbindelse med trivselsarbejdet
  • Tænker trivsel ind i strategier, politikker, mål og indsatser på personaleområdet
  • Sikrer at de nødvendige redskaber er til stede i forbindelse med eksempelvis medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler samt i den generelle arbejdsmiljøindsats
  • Sørger for åben og hyppig information ved forandringer, så medarbejderne kan opleve forudsigelighed og få positive forventninger til kommende opgaver