Hvem gør hvad?

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Hvem gør hvad?

Det skal fremgå af handleplanen hvem der har ansvaret for hvad – og hvem tager over, hvis det f.eks. er arbejdsmiljølederen det er gået ud over?

  • Lederen skal?
  • Arbejdsmiljørepræsentant skal?
  • Nærmeste kollega skal?
  • Alle kollegaer skal?