Kurser

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Det er vigtigt, at alle ansatte er fagligt kompetente til at løfte deres opgaver, så borgerne og andre føler sig professionelt behandlet. Herudover skal der tages stilling til om medarbejderne skal have kurser i konflikthåndtering o. lign.

Enhederne skal tage stilling til, om vold og trusler om vold er et særligt fokusområde hos dem – og kan i den forbindelse gøre brug af følgende hjemmeside:

Arbejdsmiljøweb

Hjemmesiden indeholder aktive links til love, vejledninger, aftaler, informationsmateriale, hjemmesider og faglitteratur.


Et eksempel på et fokusområde kunne være konflikthåndtering.

Konflikthåndtering