OmsorgsSkema

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Omsorgsskema

Alle enheder udarbejder ”omsorgsskema” som opbevares hos arbejdsmiljølederen. Det skal fremgå hvem der kan kontaktes i tilfælde af, at en kollega bliver udsat for vold, trusler om vold, ulykke eller uheld på arbejdspladsen. Det er vigtigt at være opmærksom på om vedkommende har børn og dyr, hvis man bor alene.


Her ses et eksempel på et omsorgsskema.

Opfølgning på individ

Det skal ligeledes aftales hvem og hvordan der følger op på den medarbejdere, der har været udsat for vold og/eller trusler om vold. 

Se Debriefing