Sparring og supervision

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Der skal være åbenhed om emnet og om de situationer der kan opstå. Der skal være mulighed for sparring og der skal være mulighed for evaluering og læring af situationerne. Det er vigtigt at få sat ord på, det må ikke være tabu.

Hvis det skønnes nødvendigt bør der også være mulighed for professionel supervision.