Anmeldelse til politi, herunder Erstatsningsnævnets nye praksis

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


Arbejdspladsen har ikke pligt til at anmelde tilfælde af vold/trusler til politiet, men man bør overveje om det skal ske.

Man skal her tænke på hvad formålet er med politianmeldelsen og man bør forholde sig til de dilemmaer, der kan være forbundet med en anmeldelse. På den ene side kan en anmeldelse have en præventiv effekt, så borgeren forstår, at adfærden er uacceptabel. På den anden side skal man være opmærksom på, at det kan vanskeliggøre samarbejdet, f.eks. kan det være sværere at få kontakt til borgeren. Endvidere kan medarbejderen blive bedt om at medvirke i en straffesag. Der er særlige regler for børn under 15 år og der kan være pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at anmeldelse bør undlades.

Hvis man er  i tvivl, så ring til politiet og få en snak med dem om det. 

Se mere i nedenstående notater, udarbejdet af juridisk specialkonsulent Lena Emmersen

 Kort overblik - vold på arbejdet fra børn og unge

Vold på arbejdet fra børn og unge - erstatning og politianmeldelse

 Kort overblik - Vold på arbejdet fra voksne

Vold på arbejdet fra voksne borgere - erstatning og politianmeldelse