Arbejdsskadeanmeldelse

Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kunne give borgere og samarbejdspartnere ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer.


En voldsepisode betragtes som en arbejdsulykke, så i de tilfælde hvor det ikke er tilstrækkeligt at lave en registrering af hændelsen, skal der laves en arbejdsskadeanmeldelse.

Se vejledning til arbejdsskadeanmeldelse