Nyhedsbrev

På denne side udgiver ØS Økonomistyring (udbud og indkøb) jævntligt nyhedsbreve, som kan tilgås af alle ansatte i kommunen. Heri kan du bl.a. læse om nye udbud og indgåede aftaler, eksisterende aftaler, leverandører mv.


Indkøbssystemet

Om lidt går Rakat i luften

Der er de seneste uger blevet testet, taster, implementeret og undervist på højttryk i det nye KMD Opus Rakat indkøbssystem.

Arbejdet er nu så fremskredent, så vi forventer at være klar til at ’trykke på knappen’ et sted i uge 47. Herefter vil systemet være live og klar til at modtage brugernes indkøbsordrer.

Trods systemets høje brugervenlighed har det alligevel været en høj prioritering for os, at brugerne er blevet ordentligt instrueret til brug i systemet fra starten. Derfor har der været afholdt en række undervisningsseancer i Rakat i løbet af oktober måned i Rådhusets KB-sal, hvor brugerne har fået lejlighed til at kaste et blik på systemet, og spørge ind den videre proces.

Og for også at nå ud til de brugere, der i første omgang ikke havde mulighed for at deltage i undervisningen, vil vi ifm. driftsstarten distribuere diverse vejledninger og instruktioner til indkøbssystemet, så alle har muligheden for at være med fra start. Og undervisningen vil blive gentaget på et tidspunkt efter behov.

Vi håber, at kommunens indkøbere vil tage godt imod Rakat, og at de samtidig vil huske at sparre med os i form af tilbagemeldinger til Indkøbskontoret. Så vil vi kunne få lavet de tilpasninger, der er nødvendige for at det kan blive et rigtig godt værktøj for os alle.


Nye aftaler

Legetøjsaftale med stort sortiment

Der er netop indgået ny legetøjsaftale, som træder i kraft til december. Aftalen omfatter tre leverandører og et meget bredt sortiment fra hver leverandør. Aftalen imødekommer således behovet for et bredt sortiment. Der vil blive givet nærmere information om, hvordan man køber ind på aftalen dels direkte til relevante enheder, som vil være brugere af aftalen – dels vil den blive lagt ind i det nye indkøbssystem.

Tekniske hjælpemidler

Første del af udbudsrunden vedrørende de tekniske hjælpemidler er gennemført og der er indgået nye kontrakter, som trådte i kraft den 1. november 2015. Det drejer sig om bl.a. toilet- og badestole, badebænke, rollator og arbejdsstol med centralbremse.

Aftalerne er sendt til relevante brugere af aftalerne og vil ligeledes være at finde i det nye indkøbssystem.

 

Indkøb og leverandører

For at opnå størst mulige besparelser, bør indkøbere i Albertslund Kommune foretage indkøb på de aftaler som Albertslund kommune har indgået.

Hvis du eller din institution ønsker at indgå indkøbskontrakter (samhandel eller rammeaftale) på nye område– så kontakt udbud- og indkøbskontoret, så vi sammen kan sikre kontraktens juridisk indhold og varetage kommunens interesser.

Derudover er du velkommen til at kontakte os, hvis I oplever det problemer med en leverandør så vi kan tage kontakt til leverandøren, og stå for udredningen sammen med jer.

Du kan til enhver tid skrive til os på udbud@albertslund.dk

Henvis også gerne leverandører til ovenstående e-mailadresse.

 

Dialogmøde:

Referat og Powerpoint

 

Gældende indkøbsaftaler:

Du kan finde alle nuværende aftaler på medarbejdersiden.

 

Nye aftaler indgået i 2014

Undersøgelseshandsker: Mediq vandt udbuddet og vi forventer kontraktstart d. 1/10.

Indkøbssystemet er i fuld gang med at blive implementeret

Vi er nu i fuld gang med implementeringen af det nye indkøbssystem, KMD Opus Rakat, og det forløber efter planen. Netop nu skal vi i gang med at oprette de medarbejdere, der køber ind, som brugere i systemet. De decentrale enheder, der ikke endnu har indberettet de relevante indkøbere til Udbuds- og indkøbskontoret, bedes derfor gøre det senest den 14. august.

I løbet af oktober måned skal indkøberne undervises i brugen af Rakat. Der er planlagt fire ens undervisningsseancer. I kan selv frit vælge, hvilken dag I ønsker at deltage – og I behøver ikke tilmelde jer på forhånd, I skal bare møde op. Sæt allerede nu et stort X i kalenderen på en af følgende dage:

Onsdag den 21. oktober, kl. 9-11

Torsdag den 22. oktober, kl. 13-15

Mandag den 26. oktober, kl. 9-11

Tirsdag den 27. oktober, kl. 12.30-14.30

Undervisningen foregår i KB-salen.

Hvis I er i tvivl om noget, så kontakt os endelig på udbud@albertslund.dk eller på tlf. 43 68 76 55.

Nye aftaler

Den 1. september 2015 er der kontraktstart på flere nye kontrakter. Det drejer sig om nedenstående. Hjemmesiden vil blive opdateret med de nye aftaler.

Aftaler til visiterede borgere: madserviceordning, tøjvaskeordning og indkøbsordning. Der er to leverandører på hver ordning.Grov arbejdsbeklædning og profilbeklædning, hvor der er indgået aftale med Orloff Firmatøj A/S, som bl.a. har til huse i Albertslund.

Fødevarer

Der er en udbudsproces i gang på aftale på fødevarer. Udbuddet gennemføres af SKI og Albertslund Kommune deltager i arbejdsgruppen hos SKI. Det tegner til, at der kommer mange økologiske varer på aftalen. Det falder godt i tråd med Albertslund Kommunes økologi-krav. I følge SKI vil der være kontraktstart i løbet af forår/sommer 2016. Indtil da fortsætter vi med den eksisterende aftale.

Indkøbssystem

Som I ved, står kommunen overfor anskaffelse af et indkøbssystem. Vi har i foråret været igang med at undersøge forskellige systemer og her har det blandt andet været vægtet højt, at det skal være mest muligt brugervenligt  og enkelt. Nogle af brugerne/indkøbsansvarlige har derfor været involveret i afprøvning af forskellige systemer - tak for det. Den endelige beslutning om systemet er lige på trapperne og vi glæder os til at komme igang med at implementere det efter sommerferien  - herunder undervisning af indkøbsansvarlige. I vil blive informeret om det videre forløb.

BuboBubo

Udover at være navnet på en Ugle er BuboBubo er det også navnet på et indkøbsanalyseværktøj som indkøbs- og udbudskontoret fremover vil komme til at benytte. Redskabet skal gøre os klogere på indkøbsmønstre, anvendelsen af aftaler m.m. Ligesom vi også får bedre muligheder i forhold til at følge op på leverandører og at spotte nye områder, hvor det eventuelt kunne være relevant med en aftale.

Nye aftaler på vej

 • Madservice til visiterede borgere
 • Dagligvare til visiterede borgere
 • Tøjvask til hjemmeboende borgere
 • Grov arbejdsbeklædning

I hører nærmere, når processerne er afsluttet og aftalerne er klar - påregneligt i løbet af efteråret.

Udbudsplan

Inden for det næste halve år, forventes en række udbud at blive gennemført, i henholdsvis  VIF, SKI og i albertslund kommune. her i blandt kan nævnes f.eks. legetøj, personlig pleje og praktisk hjælp, tekniske hjælpemidler,  tøjvask til sundhedshuset, kropsbårene hjælpemidler, sygeplejartikler og forbrugsartikler

 

Besøg på institutioner og skoler

Der er nu aftalt besøg hos de fleste af jer, som omtalt i sidste Nyhedsbrev (april) - og nogle besøg er gennemført.

Statusmøder med leverandører

Indkøbs- og udbudskontoret holder med mellemrum statusmøder med leverandørerne på de forskellige aftaler for at følge op på aftalerne og få en dialog med leverandørerne om eventuelle udfordringer i forbindelse med aftalerne. Derfor må I meget gerne orientere os, hvis I oplever problemer eller andet i forbindelse med aftalerne, som vi med fordel kan tage op på disse møder. I kan  skrive til udbudskontoret på udbud@albertslund.dk. Ligeledes må I meget gerne henvise sælgere fra forskellige firmaer til at henvende sig via udbud@albertslund.dk.

Personalenyt

Mia Petersen går på barsel med udgangen af juni. Til at varetage Mias opgaver i barselsperioden er ansat Indkøbs- og udbudskonsulent Birgitte Stræde, som vil være i kontoret frem til udgangen af maj 2016.

 

Ny aftale på beskæftigelsesmaterialer
Der er nu indgået en ny aftale på beskæftigelsesmaterialer hos AV-form. Aftalen har medført at kommunen de næste 2 år, har rigtig gode priser på de produkter som vi plejer at bruge.

Endvidere har aftalen vægtet miljø og genbrugssystem højt.

I kan læse mere om aftalen på Kommunens hjemmeside.

 

Besøgstur på skoler og institutioner
I maj og juni måned tager Mia Petersen og Heidi Nørgaard fra udbud- og indkøbskontoret på besøg hos alle daginstitutioner og skoler i kommunen.

Mia og Heidi kommer for at tale om indkøb, nye tiltag på området og indsamle oplysninger omkring brugere til kommende indkøbssystem.

 

Personalet
Til april udløber udstationeringsaftalen med Louise Hilton Saggau (Annas barselsvikar). Louise har sidste arbejdsdag den 30. april 2015.

Til juli går Mia Petersen på barselsorlov, og vi er i gang med at finde en barselsvirkar for Mia for perioden 1. juli 2015 – 1. juni 2015. Opslaget er annonceret via jobindex

Kommende udbud i 2015:

 • Grov arbejdsbeklædning
 • Personlig pleje og praktisk hjælp
 • Indkøb til visiterede borger
 • Madservice til visiterede borger (sundhedshuset)
 • Tøjvask til visiterede borgere

Dialogmøde for indkøber og ledere d. 3/2-2015 kl 9-10.30 samt torsdag d. 12/2-2015 kl 14-15.30

Vi har valgt at holde endnu en omgang dialogmøder for de ledere og indkøbsansvarlige, som ikke kunne deltage til de dialogmøder i august og september.

Tilmelding til møderne kan ske her.

I løbet af foråret 2015 vil vi også holde et opdaterende møde for indkøberne, hvor vi også kommer mere ind på det kommende indkøbssystem.

Nye aftaler indgået i sidste kvartal af 2014:

Samhandelsaftale vedrørende vask og leje af måtter: Vi har valgt at fortsætte med Berendsen, dog på nye vilkår og priser.

Ortoser: Vi har indgået kontrakt Sahva A/S, med start 1. januar 2015

Fødevarer: Tilbuddene evalueres disse dage, og vi forventer kontraktstart i begyndelsen af det nye år.

Du kan finde information omkring gældende aftaler på medarbejdersiden

Projekter i 2015:

Det er vores mål at kunne introducere et indkøbssystem i første kvartal 2015. Sagen skal for direktørforum d. 15/1-2015.

Der vil blive tilbudt undervisning til relevante brugere og indkøbsansvarlige.

Nye udbud igangsættes i 2015 Q1 og Q2:

 • Genudbud af fisk
 • Legetøj og beskæftigelsesmaterialer
 • Befordring af skoleelever
 • Tøjvask til viciterede borgere
 • Madservice til viciterede borgere
 • Daligvare til viciterede borgere
 • Grov arbejdsbeklædning

Indkøbsaftaler:

Hvis du eller din institution ønsker at indgå indkøbskontrakter (samhandel eller rammeaftale) på nye område - så kontakt udbud- og indkøbskontoret..

Leverandørhenvendelser:

Hvis I oplever problemer med en leverandør, kan I altid henvise dem til os, så vi kan stå for udredningen. Henvis dem til: udbud@albertslund.dk